1819

Feliks Paweł Jarocki był założycielem i długoletnim kierownikiem Gabinetu Zoologicznego.

W 1818 roku otrzymał polecenie oszacowania, a następnie spakowania i przywiezienia do Warszawy zbiorów przyrodniczych Sylwiusza Münkwitza. Kolekcja ta umożliwiła powołanie Gabinetu Zoologicznego, który był częścią jednego z pięciu wydziałów – Filozoficznego. W dniu 20 lutego 1819 roku Jarocki został oddelegowany do dyspozycji władz uniwersyteckich.

Fot. Łukasz Kamiński

Wcześniej, w latach 1815–1817, uzyskał od Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stypendia umożliwiające pobyt na uniwersytetach w Berlinie i Paryżu, gdzie pogłębił wiedzę w dziedzinie zoologii.

Podróż na kongres przyrodniczy do Berlina w 1828 roku odbył w towarzystwie Fryderyka Chopina, nad którym sprawował opiekę. Nic w tym dziwnego, byli sąsiadami – od 1817 roku Chopinowie mieszkali w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu (tzw. gmachu porektorskim).

Po uporządkowaniu kolekcji ptaków Jarocki już w 1819 roku ogłosił pracę pt. „Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu znajdujących się”.