1830

Żubry Jarockiego”

W roku 1830 odstrzelono za zezwoleniem cesarskim dwa żubry w Białowieży. Eksponaty te obecnie przechowywane są w zbiorach MIZ PAN.

Oprócz walorów historycznych i wystawienniczych, odkrywa się na nowo ich wartość dla nauki. Sposób preparowania okazów pozwala na przeprowadzanie badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury np. pozwalających na ustalenie genotypów pierwotnych populacji żubrów zamieszkujących ziemie polskie.

W ramach projektu, którego celem było przeprowadzenie konserwacji eksponatów mających wyjątkowe znaczenia dla naszej historii i dziedzictwa narodowego wykonano badania i ekspertyzy z zakresu techniki preparacji historycznych eksponatów zwierząt m. in żubra z 1830 roku oraz czapli z 1864 roku, w której prawdopodobnie Benedykt Dybowski ukrywał pieczęć w czasie Powstania Styczniowego.

Fot. Łukasz Kamiński

Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej Policji wykonał serię zdjęć rentgenowskich eksponatów muzealnych zdeponowanych w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

W 1939 roku żubry te wraz z kilkuset innymi cennymi eksponatami zostały wywiezione z Warszawy przez nazistowskich naukowców do muzeum w Salzburgu.

Doświadczony preparator pan Bogdan Kieś i jego współpracownicy podjęli się zabezpieczenia i częściowej renowacji kilkunastu historycznych eksponatów zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN m. in. żubra, wilka workowatego, czapli, żurawia.