1818

Kolekcja Sylwiusza Münkwitza (1772-1818)

W zbiorach MIZ PAN przechowywane są okazy z kolekcji S. Münkwitza liczące około 200 lat.

Obejmują one 34 okazy ptaków, w tym pierwsze eksponaty dokumentujące awifaunę Śląska. Należą tu gatunki ptaków drapieżnych obecnie zagrożone wyginięciem takie jak: bielik zwyczajny Haliaeetus albicilla, błotniak stepowy Circus macrourus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, sokół wędrowny Falco peregrinus, kania czarna Milvus migrans.

W skład kolekcji ornitologicznej wchodzą także ptaki pochodzące z zachodniej Europy, Ameryki Południowej i Afryki.

Zachowało się także 9 okazów ssaków, wśród których można wymienić gatunki zagrożone: wydra europejska Lutra lutra, borsuk Meles meles, żeneta zwyczajna Genetta genetta (zbiory europejskie), leniwiec trójpalczasty Bradypus tridactylus, dydelf północny Didelphis opossum (zbiory środkowo- i południowoamerykańskie).