1939

Rabunek w 1939 roku

W archiwum MIZ PAN znajduje się szczątkowa dokumentacja związana z rabunkiem części zbiorów dokonanym przez nazistów w listopadzie 1939 roku (zdeponowane w muzeum w Salzburgu) oraz działaniami rewindykacyjnymi w 1946 roku.

Analiza dokumentacji uzyskanej w latach 2014-2018 wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że część egzemplarzy nie została do tej pory zwrócona i znajduje się w zbiorach zoologicznych Haus der Natur w Salzburgu.

Zrabowane w 1939 roku tzw. „żubry Jarockiego” wraz z kilkuset innymi cennymi eksponatami zgromadzonymi w zbiorach Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie, stały się symbolem rabunku polskich dóbr nauki i kultury jakie miało miejsce w czasie II wojny światowej w ramach działalności „komando Paulsen”.